Lenten

Lenten Season “Kuwaresma”

Nung nakaraang February 26, 2020 ay ang “Miercoles de Ceniza” o Ash Wednesday na ayon sa liturgical calendar nang Simbahang Katoliko ay simula ng Lenten Season o Kuwaresma.

Ang paglalagay ng alikabok sa noo ng debotong Kristiyano na nagkakahulugang sa alabok nagsimula kaya sa alabok ka rin magbabalik.

Kahulugan ng “Kuwaresma”

Ang Kuwaresma na hango sa salitang “quarenta” ay ang paggunita sa huling 40 araw ng pagtigil ni Kristo sa daigdig bago natupad ang pagliligtas sa sangkatauhan na ang naging katumbas ay ang Kanyang kamatayan sa krus.

Sa Kristiyanismo ang Lenten Season ay panahon ng pagbabalik-loob, pangingilin, pagbabagong espirituwal, pagdarasal, pagninilay, pagkakawanggawa,panglilingkod sa kapwa, pagaayuno at pagsikwal sa laman.

Holy Week (Semana Santa)

Ang mahal na araw ay nagsisimula sa Linggo ng Palaspas at magpapatuloy hang ang Linggo ng Pagkabuhay. Maraming mga pamayanan ang nakamasid sa mga ritwal ng Katoliko na impluwensya ng Espanya tulad ng mga prusisyon.

Ang mga araw ng Easter Triduum (Maundy Thursday hanggang black Saturday) ay itinuturing na mga holiday o walang pasok. Sa panahong ito, maraming mga negosyo ang sarado o nagpapatakbo sa maikling oras. Ang mga local na programa sa telebisyon o radio ay karaniwang palabas ukol sa pagsasakripisyo ni Hesukristo, mga pagtampok ng mga drama ng Lenten, relihiyoso at mga inspirational na mga programa.

Ang Biyernes Santo ay ang pangalawang pampublikong holiday ng Linggo at itinuturing na pinaka-solemn na araw ng taon. Sinusundan ito ng prosisyon sa kalye, ang Daan ng Krus, ang paggunita sa Pitong Huling Salita ni Jesus (Siete Palabras), pagtatanghal ng Senakulo na ibang bahagi ng Pilipinas ay nagsisimula ng Palm Sunday.

Ang Black Saturday o Holy Saturday (Sabado de Gloria) ay pangatlo at pangwakas na pampublikong holiday sa lingo. Ang “Itim” na nagkakahulugang pagdadalamhati ay tumutukoy sa pagbabalik ng Gloria sa Excelsis Deo sa panahon ng Easter Vigil na ginanap sa araw na ito.

Linggo ng Pagkabuhay

Ang Pasko ng Pagbuhay (Linggo ng Pagkabuhay) ay minarkahan ng masayang pagdiriwang sa pagkabuhay ni HesuKristo.  Ang ritwal na kaugalian na ginaganap sa mga unang oras ng Pasko ng pagkabuhay ay ang unang Misa. Sa ilng mga parokya, ang ritwal ay gaganapin ng mas maaga sa hating gabi pagkatapos ng Easter Vigil.