Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan

Ang Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan (International Women’s Day), na tinaguriang nuon na International Working Women’s Day, ay taunang pagdiriwang bawat ika-8 ng Marso. Ginugunita nito ang mga pagpupunyagi para sa karapatan ng mga kababaihan.

Ang araw na ito ang celebrasyon ng pagbibigay boses sa lahat ng kababaihan, na minsay boses na hindi hindi naririnig, mga boses na nasisiil. Pagbibigay punyagi sa mga kababaihang lumaban sa kanilang karapatan, makatamtan ang pagkapantay pantay ano mang kasarian, boses na humihiling na pantay na pasahod, mas mahusay na kondisyon sa pagtratrabaho.

Sa bawat kababaihan na nagpursige na mapabilang sa ibat ibang propesyon at hilig. Mga kababaihang nasa mataas na antas ng pamumuno sa pulitika, mga kababaihang nagporsige na itaas ang bandila sa larangan ng sports at iba’t ibang patimpalak at sa mga kababaihang nilabanan ang stereotypes na ang mga babae ay sa bahay lamang, na nagsakripisyo mapalayo sa mga mahal sa buhay.

Ang araw na ito ay para sainyo. Ang celebrasyon ng pagdiriwang ng mga tagumpay ng kababaihan; mataas na kamalayan laban sa diskriminasyon sa kababaihan; pagkilos para sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian.

Happy Womens Day!