Mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay sa pag deliver ng inyong bagahe.

  1. Pabago bagong panahon

Kung ang piniling serbisyo ay ang sea cargo, may mga  circumstansyang di maiiwasan tulad nang pabagong bagong panahon. Dahil sa masamang panahon may mga pagkakataon na kailangang mag iba nang rota ang ating container ship kaya nababago ang nakalaan na paglalayag nang barko.

  1. Port Congestion

Ang isa sa popular na dahilan lalo na sa mga buwang peak season kung saan na dodoble ang mga bilang nang mga barkong pumapaloot na siyang nagiging dahilan nang antala na makadaong ang container ship sa Sea Port na destinasyon.

  1. Customs

Sa bawat port na dadaanan nang ating container ship, dadaan ito sa masusing pagsusuri nang sea port nang bawat bansa. Sa bansang Pilipinas, maximum na kailangan eh release ang container ay pitong (7) araw para hindi ito magkarun nang mga additional charges. Maaring maging isang dahilan ang biglaang pagbabago nang mga panuntunan sa customs na siyang nagpapatagal sa releasing nang ating container.

  1. Holidays

Sa bansang Pilipinas na karaniwang ang pagcecelebrate at paggunita nang mga importanteng pangyayari at laging pag aanunsiyo nang Holiday, ang mga sangay nang gobyerno na siyang nagpapasya para ma release ang ating container ay nakabasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit nagbabago ang inaasahang delivery lead time.

  1. Hindi Ma-contact na Receivers/Di Ma locate na Address

May mga pagkakataon na ang ating receiver or kamag anak ay hindi macontact na minsan na nagiging dahilan para ma back load o maibalik sa warehouse nang ating forwarder and mga boxes. Aming iniinganyo na maaring mag bigay nang dalawang numero na maaring tawagan sa Pilipinas kung sakaling hindi matawagan ang iyong receiver.

May mga pagkakataon na ang address na binigay ay hindi completo na siyang nagiging dahilan para hindi mahanap nang ating delivery team. Para maiwasang ma delay ang pag deliver nang iyong mga cargo boxes, maari lamang kumpletuhin ang address at mas mabisang lagyan kung saan ito malapit maaring popular na mall, paaralan at iba pa.